Tämä on Suvi Salmi Dance Company Oy:n henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Seloste on laadittu 1.6.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Suvi Salmi Dance Company Oy, y-tunnus: 2999237-3, Pyhäjärvenkatu 1, 33200 Tampere.

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Suvi Salmi, puh. 0407788697, suvi@suvisalmidc.fi

3. Rekisterin nimi

Rekisterinpitäjän asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakkaan laskutustietojen ylläpito sekä rekisterinpitäjän markkinointitoimenpiteet.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi,syntymäaika, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), alle 18-vuotiaiden asiakkaiden kohdalla myös huoltajan nimi ja yhteystiedot, laskutusosoite sekä tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän laskutusta ja perintää suorittaville tahoille.

8. Rekisterin suojauksen perusteet

Rekisterin käytössä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus milloin tahansa tarkistaa, mitä tietoja asiakasrekisteriin on hänestä tallennettu, samoin kuin pyytää häntä koskien henkilötietojen rekisteristä poistamista. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa.